Gjorde en kulkrans. Inget jag rekommenderar, åtminstone inte med glaskulor.